KPP-Byggadministrasjon as

Rådgivende ingeniører MRIF

KPP-Byggadministrasjon as driver med prosjektadministrative tjenester, og tar i det alt vesentlige oppdrag for private og offentlige byggherrer. I de senere år har fordelingen offentlige/ private oppdragsgivere vært 70/30.

KPP-Byggadministrasjon as ble stiftet i 1990 av Bjørn Karlsen, Trygve Paulsen og Tom Pettersen. De hadde tidligere arbeidet sammen som prosjekt- og byggeledere i 10 år i as Hjellnes.