KPP-Byggadministrasjon as

Rådgivende ingeniører MRIF

Idrettshall Strømmen vs
Nybygg
Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Prosjektkostnad: 40 mill
Hvam Grønn energi
Oppdragsgiver: Akershus fylkeskommune
Prosjektkostnad: 20 mill
Store Langsjø Høydebasseng
Oppdragsgiver: Aurskog-Høland kommune
Prosjektkostnad: 9 mill
Gml. Krigsskolen
Restaurering fredet bygg
Oppdragsgiver: Forsvarets bygningstjeneste østlandet
Prosjektkostnad:25 mill
Østre Greverud Flerbrukshall
Nybygg
Oppdragsgiver: Oppegård kommune
Prosjektkostnad:58 mill
Oslo Bussterminal, Ombygging
Oppdragsgiver: Vaterland bussterminal as
Prosjektkostnad: 55 mill