KPP-Byggadministrasjon as

Rådgivende ingeniører MRIF

aurs
Nannestad videregående skole, Nybygg
Oppdragsgiver: Akershus Fylkeskommune
Prosjektkostnad:260 mill
Bjertnes videregående skole Påbygg
Oppdragsgiver: Akershus Fylkeskommune
Prosjektkostnad: 50 mill
Aursmoen 1-10 skole,
rehabilitering og nybygg
Oppdragsgiver: Aurskog-Høland kommune
Prosjektkostnad:45 mill
Bryn skole Rehabilitering
Oppdragsgiver: Skoleetaten i Oslo
Prosjektkostnad: 36 mill
Forsvarets skolesenter Restaurering og ombygging Oppdragsgiver: FBTØ Prosjektkostnad: 168 mill Dønski videregående skole Rehab tak og fasader
Oppdragsgiver: Akershus Fylkeskommune
Prosjektkostnad: 20 mill