KPP-Byggadministrasjon as

Rådgivende ingeniører MRIF

Hareveien barnehage
Nybygg
Oppdragsgiver: Oppegård kommune
Prosjektkostnad: 40 mill
Flatbyjordet barnehage
Nybygg
Oppdragsgiver: Aurskog-Høland kommune
Prosjektkostnad:15 mill
Rasta Barnehage
Nybygg
Oppdragsgiver: Lørenskog kommune
Prosjektkostnad: 10 mill
Festningsåsen barnehage
Nybygg
Oppdragsgiver: Aurskog-Høland kommune
Prosjektkostnad:12,5 mill
Dokka barnehage
Nybygg
Oppdragsgiver: Dokka barnehage
Prosjektkostnad:18 mill
Landingsveien barnehage
Nybygg
Oppdragsgiver: Omsorgsbygg
Prosjektkostnad:70 mill